Ohjelma

Tule muuttamaan Eurooppaa –

Vasemmiston EU-vaaliohjelman kärjet

Tutkimusten mukaan lähes kaksi kolmasosaa kansalaisista hakee vaaleissa muutosta Euroopan politiikkaan. Vasemmisto vaatii toisenlaista Euroopan unionia.

RAHAN VALLASTA IHMISTEN VALTAAN

Euroopan keskuspankki ja komissio on asetettava demokraattiseen ohjaukseen, ja kansalaisyhteiskuntaa ja – järjestöjä on kuunneltava päätöksenteossa.

•    Rahaliittoa koskevat perussopimukset on avattava ja EU:n kehityksestä on järjestettävä Euroopan laajuinen kansanäänestys.
•    Yhtiövalta ja lobbaus Brysselissä on tehtävä läpinäkyväksi ottamalla käyttöön pakollinen lobbarirekisteri.
•    Parlamentille on annettava lakialoiteoikeus ja sen valtaa suhteessa komissioon on vahvistettava.

KRIISISTÄ KESTÄVÄÄN TALOUTEEN

Sijoittajien on kannettava vastuu aiheuttamastaan talouskriisistä. Pankkien tukemisen sijaan on tuettava ihmisten hyvinvointia.

•    Euroopan keskuspankin mandaattia on muutettava, jotta se voi lainoittaa euromaita. Keskuspankin ensisijaiseksi tehtäväksi on määrättävä työllisyyden ja vakauden edistäminen. Pankkien ja finanssilaitosten valvonnalla ja sääntelyllä estetään uusia finanssikriisejä.
•    Pankit, jotka ovat liian suuria kaatumaan, on pilkottava tai kansallistettava. Talletus- ja investointipankit on erotettava toisistaan.
•    Euromaiden velat on soviteltava ja järjesteltävä uudelleen ja kriisimaiden kurjistaminen on lopetettava.
•    Euroopassa toimivat veroparatiisit on suljettava ja pankkisalaisuudesta on luovuttava. Unionin on edistettävä globaalia rahansiirtoveroa ja automaattista verotietojen vaihtoa.
•    EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusneuvotteluista on luovuttava ja vastaavat aiemmat sopimukset on arvioitava uudelleen.

TASA-ARVOA TYÖHÖN, PALKKAUKSEEN JA PALVELUIHIN

Työttömyyskriisin ratkaiseminen oikeudenmukaisella tavalla on EU:n kohtalonkysymys. Sen ratkaiseminen edellyttää Euroopan laajuisia toimia.

•    Jäsenmailla on oltava oikeus tuottaa julkisia hyvinvointipalveluja. Ei yksityistämistä ja pakkokilpailutusta sosiaali- ja terveydenhuoltoon, varhaiskasvatukseen, kouluihin ja vanhuspalveluihin.
•    Palkkoihin, sosiaaliturvaan ja työehtoihin on asetettava minimitasot ja vähimmäiskorotukset kaikille kansalaisuuteen katsomatta.
•    Palkkadumppaus ja harmaa talous on kitkettävä ja kaikille on maksettava työehtosopimusten mukaista palkkaa. Tasa-arvon toteuttamiseksi samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka.
•    Yritys- ja yhteisöverotusta on yhtenäistettävä veronkierron ja verokilpailun estämiseksi.
•    Suomen on ratifioitava Euroopan sosiaalisen peruskirjan artiklan 4.1, joka määrittelee kelvollisen palkan vähintään 60 prosentiksi maan nettokeskipalkasta.

EUROOPPA YMPÄRISTÖNSUOJELUN EDELLÄKÄVIJÄKSI

EU:n on lunastettava takaisin paikkansa maailmanlaajuisesti edistyksellisenä ilmasto- ja ympäristöpoliittisena toimijana.

•    Euroopan unionin on tiukennettava päästövähennystavoitteitaan ja ajettava globaalia kasvihuonepäästöveroa.
•    Pohjoisten alueiden erityisolosuhteet on otettava huomioon maatalouspolitiikassa. Maataloustuet tulee ohjata ympäristöystävälliseen tuotantoon.
•    Itämeren ja arktisten alueiden ympäristönsuojelua on tehostettava

KOHTI AVOINTA JA VÄKIVALLATONTA EUROOPPAA

Vasemmisto on vastavoima rasismille ja syrjinnälle.

•    Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja muuhun lähisuhdeväkivaltaan sekä viharikoksiin on puututtava tehokkaasti.
•    Turvallinen ja vain raskaana olevan omasta tahdosta riippuva oikeus aborttiin on taattava koko Euroopassa.
•    On parannettava paperittomien siirtolaisten asemaa ja ihmisten mahdollisuuksia tulla unionin alueelle laillisesti. Vapaaehtoista liikkuvuutta on ja muuttoja niin unionin sisällä kuin laajemminkin on tehtävä helpommaksi.
•    On edistettävä EU:n alkuperäiskansan, saamelaisten, oikeuksia kieleensä, elinkeinoonsa ja elämäntapaansa.
•    Unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei pidä militarisoida ja Euroopasta on tehtävä joukkotuhoaseeton vyöhyke. Suomen on pysyttävä sotilaallisesti liittoutumattomana, ei Natolle.

Vaaliohjelma suomeksi »
EU-valprogrammet på svenska »
European Election Platform in English »
European Election Platform in Russian »

vaaliohjelmat